Granit-100 Flooring

Granit-100 Flooring kulumiskindlus katse

 

Immutusainega Granit-100 Flooring töödeldud betoonist valmistatud näidise kulumiskindluse katsetamine.

 

Katsetamiseks kasutati betoonplaati, mis oli valmistatud 25/30 tugevusklassiga tsemendi-liivasegust ning lastud kivistuda 28 ööpäeva. Ühte poolt plaadist töödeldi immutusainega Granit-100 Flooring, teine pool jäeti töötlemata. Immutusaine pealekandmine toimus 20 mm laiuse pintsliga. Pealekandmist teostati õhukeste kihtidena, vastavalt immutusaine plaadi sisse imendumise määrale. Enne plaadi töötlemist niisutati seda kergelt. Teistkordne töötlemine viidi läbi üks tund pärast esimest korda töötlemist.

 

Viis ööpäeva pärast immutusainega töötlemist lihviti plaadi pinda (immutusainega töödeldud ja töötlemata osa, vt fotot) nurklihvimismasinaga Makita, mille võimsus on 0.8 kW, 11000 pööret, terasharja läbimõõt – 90 mm. Töötlemisaeg 20 sekundit.

 

Immutusainega töödeldud poolel eemaldas hari ainult tsemendipiima, töötlemata osas tekkis aga silmaga nähtav tühik. Tühiku sügavuse kindlakstegemisel kasutati mikromeetrilist sügavusmõõdikut GM-25, GOST 2470-92, mõõtmistäpsusega – 0.1 mm. Tühiku ruumala kindlakstegemiseks loodi mõõtmistulemuste alusel kahe tühiku profiil – immutusainega töödeldud ja töötlemata osades. Profiilide järgi tehti kindlaks tühikute maht. Betoonplaadi osas, mis oli immutusainega töötlemata, oli tühiku maksimaalne sügavus – 0.87 mm, immutusainega töödeldud osas – 0.08 mm. Immutusainega töödeldud osas eemaldas terashari ainult tsemendipiima ega tunginud näidisesse.

 

Tühikute ruumalad, mis tekkisid immutusainega töötlemata ja töödeldud plaadiosade sisse, olid vastavalt: 211 mm3 ja 22.6 mm3.

 

Betooni kulumiskindluse kindlaksmääramise testid GOST-i ja EL-i standardite järgi tuginevad näidise massikao mõõtmisele betooni pinna mõjutamisel pöörlevate abrasiivketastega või selle rullimisel ja vastu pinda surumisel kõvasulamist rataste abil.

 

Eespool esitatud tekst korreleerub standardtestidega.

 

Harja pealispinna ringkiirus on ligikaudu 60 m/s. Harja traadi kõvadus jääb vahemikku 7.5 ühikut Mohsi skaala järgi. Töötlemata tsemendi-liivasegu kõvadus on Mohsi skaala järgi vähemalt 7 ühikut. Kuid harja traatide kõvadusest ei piisa, et jätta immutusainega töödeldud näidise pinnale kulumisjälgi, sest näidise pinna kõvadus on pärast immutusainega töötlemist tõusnud 9 ühikuni Mohsi skaala järgi. Harja näidisele toimimise põhimõte seisneb järgmises: pöörlevad traadid tekitavad lööktoime ja eemaldavad tsemendi-liivasegu lahtiseid osakesi. Katsetuste tulemustest on näha, et immutusaine Granit-100 Flooring mitte ainult ei suurendanud näidise pinna kõvadust, vaid suurendas ka oluliselt tsemendi-liivasegu löögikindlust.

 

Näidise pinnale tekkinud tühimike võrdlemisel võib teha järelduse, et immutusainega töödeldud näidise pinna kulumiskindlus ületab töötlemata pinna kulumiskindlust rohkem kui 9 korda.

 

A. Smorodinski