Granit – 28 tolmutest

Betoonist põrandate katsetuste aruanne kus põrandad olid töödeldud Granit – 28TM ja AquaTopTM.

 

Mõõtmised teostati 2001 aasta detsembri kuus.

 

Katsetuste eesmärk:

 

Granit – 28TM ja AquaTopTM kasutamise võimalus toiduainete tööstuse C-D kategooria ruumides.

 

Katsetuste programm:

 

1. Tolmu hulga määramine abrasiivsel mõjutusel.

 

Katsed viidi läbi tööstuslikes ja laboratoorsetes tingimustes. Tööstuslikud katsetused viidi läbi Iru Elektrijaama põrandatel.
Ühe nädala jooksul ei viidud läbi koristust võrguvee pumpade ruumis mille põrand oli töödeldud AquaTopTM. Selle aja jooksul põrandal liikus transport ja inimesed. Pärast põrand koristati tolmuimejaga Kärher. Katse tehti 05.12.2001.
Tolm filtrist kuumutati muhvelahjus temperatuuril 400 ˚C. Kuumutuse jääk kallati destilleeritud vette ja määrati kaltsiumi sisaldus (betooni üks põhilisi komponente). Kaltsiumi sisaldus määrati Tallinna Tehnikaülikooli anorgaanilise keemia kateedris luminestsents analüüsi meetodil. Töö teostas pr. Treumann. Kaltsiumi sisaldus oli 0,004%. Selline kaltsiumi sisaldus võib olla tööstuslikus tolmus. Nimetatud põrand kahe aasta jooksul ei kaotanud oma läiget, see näitab põranda kõrget kulumiskindlust ja tolmu puudumist.

 

2. AquaTopTM töödeldud põrandate vees lahustuvate ainete hulga määramine.

 

Katse läbiviimise tingimused: Eelpool nimetatud põrandale Iru Elektrijaama võrguvee pumpade ruumis valati 10 liitrit soolärastatud vett pinnale 2 m2 (kaltsiumi sisaldus vees oli 2 mg/l). Katse tehti 04.12.2001.
Kahe tunni möödudes vesi koristati ilma filtrita roostevabast korpusest tolmuimejaga. 100 ml vett kontrolliti Ca, Na, K ja Li sisaldusele. Sellel juhul kasutati samuti luminestsents analüüsi meetodit. Nimetatud elementide sisaldus vees, mis koristati põrandalt vastas soolärastatud vee foonile.

 

Järeldus:

 

Betoonist põrandad, mis oli töödeldud AquaTopTM on keemiliselt neutraalne ja kahjulikke aineid ei eralda. Betoonist põrandad, mis on töödeldud AquaTopTM ja Granit – 28TM võib kasutada igat tüüpi toiduainete tööstuse ruumides.

 

Betooni pinnal, mis on töödeldud AquaTopTM moodustub kvartsi struktuur. AquaTopTM polümeriseerimise käigus eraldub Si(OH)4, mis kahe kuu möödudes muutub kvartsiks (SiO2). Kvarts on üks neutraalsemaid ühendeid, mis eksisteerib Maal. Pinnad, mis on tehtud või kaetud kvartsiga vastavad hügieeni kõige kõrgematele nõuetele.

 

A. Smorodinski
OÜ ALBEKA Direktor