Granit-28Cure säilitab betooni tahkestumise protsessis betoonis vee

Aruanne immutusainega Granit-28Cure läbiviidud katsetuste kohta curinguna (aine, mis säilitab betooni tahkestumise protsessis betoonis vee) värske betooni jaoks.

 

Katsetused viidi läbi OÜ ALBEKA laboris ajavahemikul 01.02.2017 -13.02.2017.

Näidiste kaalumisel kasutati Soehnlemarki kaalusid, mille kaalumise ülempiir on 15 kg ja kaalumise täpsus ± 1 gramm. Tsemendi-liiva mört valati 300Х400Х20 mm suurustesse vormidesse, iga vorm kaalus 340 grammi.

 

  1. Testi kirjeldus:

Testi läbiviimiseks valmistati plastilise konsistentsiga tsemendi-liiva mördist (edaspidi betoonisegu) kolm plaati mõõtmetega 300×400 mm ja paksusega 20 mm.

Plaatide pindade töötlemisel kasutati kopteriga silumise tehnoloogiat. Silumisel kasutati terasest labasid. Silumine lõpetati 8 tundi pärast betoonisegu valamist. Pärast seda töödeldi esimest ja teist näidist immutusainega Granit-28Cure, 0 näidist ei töödeldud, see jäi kontrollimiseks.

Vormides olevad näidised kaaluti kohe pärast vormide täitmist betooniseguga ja edaspidi – kolme päeva jooksul. Kaalu erinevuse järgi määrati kindlaks veekadu näidistes.

 

  1. Testi tulemused.
  1. Niiskusekadu grammides (edaspidi esitatakse kõik mõõtmistulemused grammides) ajavahemiku jooksul alates vormide täitmisest betooniseguga kuni näidiste silumise lõpetamiseni (8 tundi):

Näidis N 0 255
Näidis N 1 260
Näidis N 2 257

  1. Vee jääk näidistes enne immutusaine pealekandmist (igas näidises kasutatakse betoonisegu valmistamiseks 1.2 liitri vett):

Näidis N 0 945

Näidis N 1 940

Näidis N 2 943

  1. Niiskusekadu esimestel ööpäevadel pärast immutusainega Granit-28Cure töötlemist.

Näidis N 0 170

Näidis N 1 103

Näidis N 2 107

  1. Näidistesse jäänud veekoguse arvestus pärast ööpäevast tahkumist.

Näidis N 0 945 – 170 =775

Näidis N 1 940 -103 =837

Näidis N 2 943 -103 =840

  1. Protsendisuhte ja allesjäänud vee arvestus kadunud vee suhtes aurustumise protsessis segu tahkestumise esimestel ööpäevadel.

Näidis N 0 775/945 =82%

Näidis N 1 837/940 =89%

Näidis N 2 840/943 =89%

 

Järeldused:

 

Immutusaine Granit-28Cure säilitab 89% veest betooni esimestel tahkestumise päevadel. See näitaja vastab sellistele toodetele nagu AshfordFormula ja teistele analoogidele.

 

Töötlemata näidis näitab suurust 82% vee üldist sisaldust näidises, kajastamata vee jaotumist näidise paksuse järgi. Veesisalduse kindlaksmääramiseks näidise paksuse järgi kasutatakse spetsiaalseid kiipe, mis on analüsaatoriga ühendatud. Meie testis selliseid kiipe ei kasutatud.

 

Töötlemata näidise ülemises 3 mm kihis on niiskusesisaldus tunduvalt väiksem kui alumistes kihtides. Kui võrrelda veesisaldust töödeldud ja töötlemata näidiste ülemistes 3 mm kihtides, siis on suhe 1:2.

 

Seda kinnitab OÜ ALBEKA metoodika järgi teostatud kulumiskindluse kindlaksmääramise test.

 

Fotol on näha, et tootlusmaht töötlemata näidisel ületab 5 korda tootlusmahu töödeldud pinnasel.

 

Järeldus: immutusainega Granit-28Cure töödeldud näidiste kulumiskindlus ületab töötlemata näidiste kulumiskindluse 5 korda.