Firmast

Meie tootesarja Granit-28 betooni kaitsmise ja tugevdamise materjalid on Balti riikides juba üle 20 aasta tuntud. See on Granit-28™ Granit-28Plus.

7 aastat tagasi lasime me välja uue materjali Granit-28Cure, mida kasutatakse värske ja seisnud betooni töötlemiseks ning mis ületab oma omaduste poolest varem toodetud materjale Granit-28™ Granit-28Plus. Mõned aastad tagasi kasutati Granit-28Cure Stockholmis kuningalossi läheduses paikneva betoonist sadamakai töötlemiseks.
Käesoleval ajal on meie poolt väljatöötatud materjalid liitiumi baasil Granit-100Flooring и Granit-100AquaCeramic. Neid materjale kasutatakse betooni poleerimise tehnoloogias ja looduskivist ning tellistest valmistatud ehitiste kaitsmiseks.
Me katsetame meie materjale perioodiliselt objektidel ja laboritingimustes. Meie poolt on väljatöötatud originaalsed metoodikad meie immutusainetega töödeldud betooni katsetamiseks. Samuti viivad töödeldud betooniga läbi katseid sertifitseeritud laborid.
Sauel asuva CAT teeninduskeskuse immutusainega Granit-28Plus töödeldud betoonpõranda katsetusi viis 31.10.06 läbi firma VTT labor (Soome Tehniliste Uuringute Keskus).
Katsetused näitasid, et immutusainega Granit-28Plus töödeldud betoonpõranda kulumiskindlus ületas standardi nõudeid, sellele vaatamata, et põranda ülemine kiht oli enne töötlemist nõrk ja tolmas. Kulumiskindluse katsetusi teostati standardi BS EN 12770:2000 järgi.
Unikaalset tulemust näitasid betoonpõranda pinnatugevuse mõõtmised AS Eskaro tootmisruumis. Katsetusi viis läbi firma EtuiBetonTest  04.05.05  mõõteriistaga AUDITOR VSM -8 (GOST2269—88).
Ühte osa põrandast töödeldi immutusainega Lakro 1000 (tootja – Stavanger Industribelgg as Rootsi), teist osa põrandast töödeldi immutusainega  Granit – 28™ (praegu on selle immutusaine nimi Granit-28Cure), kolmas osa põrandast jäi töötlemata.
Põranda betoon: B-25, töödeldud betoonisiluriga, põranda vanus immutamise hetkel 1 kuu. Betooni hoideaeg pärast töötlemist 45 päeva. Katsetusteks kasutatud betoonpõranda pindala jäi vahemikku 1m².
Katsetuste tulemused andsid järgmised betooni pinnatugevuse väärtused:

Granit – 28™ – 81.1MP
Lakro 1000 – 60.7 MP
Töötlemata betoon – 24.6 MP

Meie immutusaineid kasutatakse tööstushoonete ja parklate betoonpõrandate, sildade ja sadamakaide, bussipeatuste ja loomakasvatushoonete töötlemiseks.
Tuntud objektid, kus meie materjale on kasutatud: Kumu Muuseum, Stockholmi sadamakai, Võidu väljak, Eduard Vilde monument Tallinna kesklinnas, veduridepoo Vilniuses.