Materjalid

Active protective layer

Aktiivne kaitsekiht.

Raudbetoonkonstruktsiooni kasutusiga sõltub selle kaitsekihi parameetritest. Nendeks on betooni paksus ja tihedus, pooride ja kapillaaride suurus, mikropragude olemasolu. Hoonete konstruktsioonide kaitsekihi paksus on tavaliselt 25 mm. Hüdrotehniliste ehitiste kaitsekihi paksus on sõltuvalt tingimustest ja konstruktsiooni arvestuslikust kasutusajast 30-60 mm.
Raudbetoonist kuplitel on kaitsekihi paksus 20-25 mm.
Sellisel juhul on oluline tagada kaitsekihi suur tihedus. Paraku on betoneerimise ajal kaitsekihis tekkivate üksikute pooride ja mikropragude tekkimise ärahoidmine küllaltki keeruline. Nende pooride ja mikrolõhede kaudu tungib armatuurini veeaur ja süsihappegaas, põhjustades sellega armatuuri korrosiooni. Armatuuri ainukese ristlõike korrodeerumine võib põhjustada kogu konstruktsiooni kokkuvarisemise.
Probleemi saab lahendada aktiivse kaitsekihi loomisega, s.t betoonile tuleb anda võime reageerida atmosfääritingimuste muutustele. Tehnikas on aktiivkaitsesüsteemid hästi tuntud: aktiivkaitsega tankisoomus, „kameeleonklaasid”, mis reageerivad ultraviolettkiirguse aktiivsuse muutusele. Eluslooduses reageerib iga süsteem aktiivselt väliskeskkonna muutustele.
Raudbetoonkonstruktsiooni pinna töötlemine immutusvahendiga Granit-28Cure suurendab betooni kaitseomadusi. Selle immutusaine eripära seisneb selles, et pärast töötlemist reageerib betooni kaitsekiht ümbritseva õhu niiskusesisalduse muutustele. Niiskusesisalduse suurenemisel või veetilkade sattumisel betoon pinnale, täituvad betooni poorid mahult suurenevate hüdrofiilsete ja hügroskoopsete kristallidega, mis ei lase niiskusel armatuurini jõuda. Betooni niiskusesisaldus alaneb ja jääb 5-6% tasemele. Sellise niiskusetaseme juures korrosiooniprotsessid betoonis peatuvad, ja seda isegi sellisel juhul, kui on aset leidnud armatuuri kaitsva passivatsioonikihi kahjustamine. Tänu immutusaine kasutamisele pikeneb konstruktsiooni kasutusiga tunduvalt.
Samuti on immutusvahendiga Granit-28Cure töödeldud konstruktsioonide puhul oluliseks pikaealisuse faktoriks asjaolu, et ainel on mikropragude „ravimise” võime.
Niisiis on immutusvahendiga Granit-28Cure töödeldud betoonil neli kaitsetasandit:
Esimese kaitsetasandi tekitab betooni pinnale mõne nanomeetri paksune vett eemaletõukav räniorgaaniline kiht.
Teise ja kolmanda kaitsetasandi tekitavad hüdrofiilsed ja hügroskoopsed kristallid (3 mm töödeldud betooni peatab niiskuse edasiliikumise).
Neljanda, passiivse kaitsetasandi, tekitab projektne kaitsekiht.