Granit-28Plus

Materjali iseloomustus.
Granit – 28Plus on aktiivsete silikaatide ja katalüsaatorite lahus kolloidsete oksiidide ja spetsiaalselt välja valitud penetrantide kujul. Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi aineid. Granit – 28Plus on Eesti Vabariigis lubatud kasutada Tervisekaitse Inspektsiooni loaga Nr 4.12-5/904. Toote registreerimisnumber Eesti Vabariigi Patendiametis
On Nr 387, 26.04.2000 .
Granit – 28Plus tungib sügavale betooni, reageerib tsemendis sisalduva kaltsiumiga, moodustab tiheda kristallilise struktuuri ja keemiliselt vastupidava ränitaolise pinna. Betooni mikropragudes moodustuvad geopolümeerid, mis tõstavad betooni viskoossust ja löögitugevust.
Granit – 28Plus suurendab betooni kõvadust, kulumiskindlust, ei lase betoonil tolmuda. Kasutamisobjektid:
Granit – 28Plus soovitatakse kasutada laadimisterminaalides, tööstuslike ladude betoonpõrandatel, tekstiilivabrikutes, villimisvabrikutes, autoremondiettevõtetes, parkimiskohtades, tervishoiuobjektidel, veepuhastusjaamade basseinides, desaktiveerivate lahustena ja kaitsva immutusvahendina aatomielektrijaamade konstruktsioonides.
Omadused ja eelised
• Muundab vaba lubja ja kaltsiumkarbonaadi täielikult ränitaoliseks kulumis- ja veekindlaks materjaliks.
• Suurepärane vastupidavus enamuse orgaaniliste hapete, rasvade, naftasaaduste suhtes. Lühiajaline vastupidavus anorgaaniliste hapetele.
• Suurendab epoksiidkatete ja värvide adhesiooni.
Vähendab veeauru migratsiooni, kuid laseb betoonil hingata.
Kaitseb armatuuri roostetamise eest.
Siilerit on vaja kasutada, kui betoonis on metallkiud.
Kaitseb kloori imbumise eest.
Vähendab kloori ioonide akkumuleerimist mereinfrastruktuuri elementides.
Suurendab betooni tugevussurvele 30%.
Suurendab asfaldipinna siduvust ja kestvust.
Leelised ei kogune betooni ja asfaldi kokkupuute kohale..

 

Kasutamine: kasutama, kui betooni temperatuur on kõrgem kui 4°С. Beton vanus peab 3-4 nädalad.
Kasutama õlidest puhtal pinnal; kandma harjaga või aiapihustiga.
Pinna ettevalmistamine: pind peab olema puhas ja kuiv. Eemaldama nõrga ja purustatud betooni. Vajadusel lihvima pinda. Täidama mõrasid remondilahusega. Kandma 2-3 kihte betooni poorsede sõltuvuses.
Kandma ühetasaselt. Väljaminek: ( kaks kihti) Granit-28Plus 0.25-0.35l\m2 . Poorse betooni jaoks võib väljaminek olla kõrgem, 0.35 l\m2-ni. Pind peab jääma küllastatud Granit-28Plus-ga 30 min minimum. Poorsed pinnad võivad imada silerit väga kiiresti, sellel juhul on vaja imbumist korrata ja hoida betooni põrandat niiske seisundis 30 min. Pinna pehme harjaga ümbertöötlemine soodustab effektilist imbumist. Kui õhu temperatuur kõrgem 30 gradini, 30 min pärast purustama pindu veega. Purustuva vett võib ära koristada käsnkummist harjuga.
Teise kihtu kandmine on vajalik sellel juhul, kui on vaja maksimaalne kaitsmine õli ja teiste rävetava ainete läbiimbumisest või poorsede pindade ümbertöötlemise korral.
Teine kiht kannakse 2-4 tunni pärast esimest.

 

Ohutusnõuded
Töötades tuleb kasutada prille ja kindaid, materjal on leeliseline. Kahjulik allaneelamisel. Ärritab nahka. Silmade kahjustamine tõsine oht. Hoida lastele kättesamatult. Vältida kemikaali sattumistnahale ja silma. Granit -28 söövitab klaasi ja alumiiniumi. Materjali sattumisel nimetatud pindadele tuleb see kohe maha pesta. Lenduvate orgaaniliste ühendite ohtu ei ole. Granit-28 võib kasutada joogivee reservuaaridel ja toiduainetetööstuse põrandatel. Kanda sobivat kaitserietust, -kindaid ja silmade või näokaitset.
Tarne- ja hoiutingimused
Materjali tarnitakse 1000-liitristes plastmasskonteinerites ning 25- ning 30-liitristes kanistrites. Säilimisaeg tihedalt suletud taaras – 2 aastat.