Immutiga Granit-28Сure töödeldud pindade viirusevastased omadused

Immutiga Granit-28Сure töödeldud pindade viirusevastased omadused

Granit-28Cure desinfitseerib pindasid. Viirustele mõjumise mehhanism on järgmine: efektiivsed pindaktiivsed ained, mis on meie immutis, lahustavad (avavad) viirusekesta, seejärel hävitab leeliseline keskkond DNA. Lõhutud DNAga viirus ei suuda paljuneda ega kujuta endast ohtu inimesele.

Mikroorganismid ja lihtsaimad taimed (mikrovetikad, hallitushüüfid), mis asuvad betoonipoorides või vanas tellismüüris, mineraliseeruvad immuti Granit-28Cure mõjul, muutuvad orgaaniliste silikaatide nanoosakesteks, mis seonduvad betooni või tellise struktuuriga. Ained, mis kuuluvad Granit-28Cure koostisesse, toimivad mittespetsiifiliselt – need astuvad keemilisse vastasmõjusse paljude ainetega, sealhulgas ka raku protoplasmaga, mille tulemusena rakk hukkub. Immutiga Granit-28Cure töödeldud pinnad ei tolma ekspluatatsioonikoormuse mõjul, neid on kerge puhastada pealelangenud tolmust.

Granit-28Cure saab füüsikalis-keemiliste reaktsioonide tulemusena betooni koostisosaks ja sel pole toime kehtivuse lõppu.

Koroonaviiruse Covid-19 elu kestus pindadel sõltub olulisel määral pinnatüübist. Seda kinnitavad mitmete teadusorganisatsioonide uurimused. Me toome ära Ameerika keskkonnakaitseagentuuri The US Environmental Protection Agency (EPA) aruannete andmed ja teabe Inglismaa meditsiiniajakirjast New England Journal of Medicine.

Selle teabe alusel on koroonaviiruse Covid-19 elu kestus pindadel järgmine:
1) plast ja roostevaba teras – 72 tundi
2) papp – 24 tundi
3) vaskpinnad – 4 tundi

Nende andmete alusel võib pinnad klassifitseerida koroonaviiruse suhtes aktiivseks või neutraalseks. Aktiivsed pinnad on koroonaviirusega vastastikuses mõjus, muutes selle neutraalseteks valguosakesteks. Neutraalsete pindade hulka kuuluvad järgmistest materjalidest pinnad: roostevaba teras, klaas, plastid, kuivad puitpinnad, keraamilised plaadid.

Analüüsides seda lühikest materjalide loetelu, võib teha järelduse, et pinnad number kaks ja kolm on vastastikuses mõjus koroonaviiruse kesta ja ogadega.
Selle vastastikuse mõju tase sõltub olulisel määral pinna tüübist. Roostevabast terasest ja plastist pinnad on koroonaviiruse suhtes peaaegu absoluutselt neutraalsed. Viiruse eluiga nendel pindadel sõltub niiskusest ja õhutemperatuurist. On ilmselge, et toatemperatuuril dehüdreerub koroonaviirus 72 tunni jooksul pöördumatult.
Kartongist pind dehüdreerib koroonaviiruse oma suure hüdrofiilsuse tõttu (võime imada vett). Viiruse pöördumatu dehüdratsiooni aeg sellel pinnal on 24 tundi. Samuti on võimalik, et viiruse eluaeg kartongil lüheneb kartongi pinna väikese leelisuse, pH 8–9, tõttu.

Ebaselgeks jääb vasest pinna mõju viirusele Covid-19. On teada, et vase pinnal moodustub kohe pärast valu või tõmbepinki oksiidikiht paksusega 1–2 nanomeetrit. See kiht koosneb vaseoksiididest CuO ja Cu2O mõõtmetega 1-–2 nonomeetrit. Niiviisi kujutab vase pind endast erineva juhtivusega piirkondadega kiipi. Need vaseoksiidid ei lahustu vees. Seega ei saa koroonaviiruse lühikest eluiga vasest pinnal selgitada nende lahuste agressiivsusega, mis moodustuvad viirusekesta kontakti korral pinnaga. Tööhüpoteesina võib eeldada, et viiruse ogade kontakteerumisel vasest pinnaga tekivad nõrgad elektrilised impulsid, mis aktiveerivad viiruse. Vase pind kujutab endast galvaanilisi paare Cu-CuO; Cu-Cu2O; CuO-Cu2O. Elektrolüüdi olemasolul hakkab see „patarei“ tööle. Elektrolüüt moodustub vase pinnale koroonaviiruse ogadega kontakteerumise tulemusel. Elektriline impulss aktiveerib viiruse. Selle tulemusena hukkub aktiveeritud viirus väljaspool toitekeskkonda nelja tunni jooksul. Seda hüpoteesi kinnitavad juba 18. sajandil tehtud katsed.

Itaalia füsioloog Luigi Galvani kirjeldas vasest konksude külge kinnitatud värskelt prepareeritud konna tagajalgade lihaste kokkutõmbumise protsessi terasskalpelliga puudutamisel. Esmakordselt viidi see katse läbi 1786. aastal. Esmaavastaja selgitas neid tulemusi kui „ loomse elektri“ ilmingut. Tegelikult töötas selle juhtumi korral galvaaniline paar raud/vask. Paar raud/vask genereerib potentsiaali 1,05 volti. Paar Cu-CuO genereerib potentsiaali 0,3 volti.

Betoonpinnal, mida on töödeldud vahendiga Granit-28Cure, moodustub mikromeetri murdosa paksune hüdrofoobne (vett äratõukav) võrkkile. Selle kile avauste diameeter on vastavuses koroonaviiruse ogade mõõtmetega. Niiviisi moodustub töödeldud betooni pinnale ohtralt lõkse koroonaviiruse jaoks. Vahendiga Granit-28Cure töödeldud pind on aktiivne pind. Hüdrofoobse kile all asuvad hüdrofiilsed ja hügroskoopilised kristallid. Need on kristallid, mis aktiveeruvad ( muutub nende kuju ja maht) veepinnale sattumise või õhuniiskuse suurenemise korral. Töödeldud betoonpinnal asuv koroonaviirus kaotab niiskust ja lakkab inimesele ohtlik olemast. Samuti omab koroonaviiruse aktiivsuse allasurumisel tähtsust töödeldud betoonpinna suur leeliselisus – pH 12 piires. Koroonaviiruse täieliku dehüdratsiooni ja neutraliseerumise aeg töödeldud pindadel on meie eelduste kohaselt umbes 4–6 tundi.
Betoonpõranda või muu selle vahendiga töödeldud pinna perioodilise niiske koristamise tulemusena eemaldatakse deaktiveeritud viirus sellelt pinnalt.

A. Smorodinski
ALBEKA OÜ