Granit-28Cure krunt betooniks

Immutusaine Granit-28Cure kasutamine värskelt valmistatud betoonpaneelide kruntimiseks enne värvimist.

Hoonete ehitamisel kasutatavate raudbetoonpaneelide värvimist teostatakse tavaliselt tehase tingimustes, kohe pärast läbiaurutamist või mõne päeva pärast.

Betooni tahkestumise protsessi käigus tekib tsemendi hüdratatsiooni tagajärjel raudbetoonist toote poorides lubi. Mõne kuu jooksul toimub betooni 0.2-0.5 mm paksuses pinnakihis osa lubja sidumine õhus leiduva süsihappegaasiga. Lubja karboniseerimine suuremal sügavusel kestab mitu aastat.

Kui kanda vesidispersioonvärv paneeli pinnale kohe pärast selle läbiaurutamist või mõned päevad hiljem ilma seda eelnevalt kruntimata, siis värvi kasutusiga lüheneb. Värv hakkab mõne kuu pärast maha kooruma, paneeli pinnale tekivad soolakahjustused.

Värvikihi hävimise mehhanism on järgmine:

Lubi liigub difusiooni toimel toote sügavusest selle pinnale ja koguneb värvikihi alla. Difusiooniprotsess algab kohe pärast värvi pealekandmist. Värvi pealekandmisel muutub betooni väliskiht niiskeks, poorides sisalduv lubi lahustub ning selle tulemusena käivitub difusiooni mehhanism. Selle tagajärjel rikastub enne värvi kuivamist betooniga kontakteeruv õhuke (5-20 mikronit) värvikiht lubjaga.

Edaspidi jätkub lubja liikumine difusiooni toimel toote sügavusest pinna poole ning see koguneb värvikihi alla, tekitades sellega värvi ja betooni vahele pinge.

Poorsetes süsteemides kontsentratsioonide erinevusest tingitud rõhku nimetatakse difusioonirõhuks. Difusioonirõhu suurus võib ulatuda mitmesaja atmosfäärini. Ümberarvutatuna pindalale ja pooride arvule betoonis saavutab rõhk värvikihi all 6-12 kuu pärast suuruse 2-5 kg/cm². Sellest suurusest piisab värvi lahti kiskumiseks betooni pinnalt.

Samuti tuleb arvesse võtta seda, et värvikihi all betooni poorides asuva lubja karboniseerimine väheneb järsult, kuna süsihappegaasi suured molekulid ei suuda värvist läbi tungida. See on samuti asjaolu, mis tagab sidumata lubja liikumise betooni pinnakihis.

Vaatamata fassaadivärvi veekindlusele toimub veeaurude läbitungimise (veeauru molekulid on hapniku, lämmastiku ja süsihappegaasi molekulidest mitu korda väiksemad) tõttu värvikihi all betooni perioodiline niiskumine ja veeauru kondenseerumine betooni poorides. See efekt tekib õhutemperatuuri järsu tõusu korral. Õhutemperatuuri kiire tõusmise korral ei jõua betoon välisõhu temperatuuri tasemeni üles soojeneda. Veeaur tungib vabalt läbi värvikihi, seejuures tungivad õhumolekulid betooni sisse väiksemas mahus. Sellisel viisil tungib niiskus betooni väliskihti õhust ja kondenseerub betooni poorides.

Värvitud betooni välispinna niisutamistsüklite arv on ligikaudselt võrdne positiivse õhutemperatuuriga päevade arvuga aastas. Iga tsükliga soolade kogus betooni-värvi piiril suureneb, mis toob endaga kaasa värvikihi hävimise.

 

Betoonpindadele kantud värvi kasutusea pikendamiseks on vajalik betoonpinna kruntimine. Värvimise ajal ei tohi betooni niiskusesisaldus ületada 10%.

 

Immutusaine Granit-28Cure toime betooni kruntimiseks kasutamisel:

  1. Toimub pooride pinna hüdrofobiseerimine betoonikihis 5-15 mm sügavusel. Selle tulemusena peatub soolade lahuse liikumine paneeli pinnale.
  2. Immutusainega Granit-28Cure töödeldud betoonis adsorbeeruvad soolad ja vaba lubi 5-15 mm sügavusel pinnast.
  3. Suureneb värvi adhesioon betoonpinna suhtes. Seejuures kasvab adhesiooni suurus difusioonirõhu suurusega võrreldava väärtuseni.
  4. Immutusainet Granit-28Cure saab kasutada betoonpindade krundina kõikide vesidispersioonvärvide korral, mida fassaadide värvimisel kasutatakse.

Laboritesti kirjeldus.

  1. Betoonist В-25 valmistati kaks prismat mõõtmetega 50×200 mm ja kõrgusega 300 mm.
  2. Nädal aega pärast valmistamist ja 22 °C temperatuuri juures vormis hoidmist töödeldi ühte prismat immutusainega Granit-28Cure. Prisma otsapindu ei töödeldud.
  3. Ööpäeva pärast värviti mõlemad prismad vesidispersioonvärviga.
  4. Nädala pärast pandi prismad otsapindadega küvetti, milles oli 3% keedusoolalahus. Küveti põhjas oli mitu korda kokku pandud puuvillane riie. Keedusoolalahust lisati küvetti vastavalt selle aurustumise ja imendumise määrale. Difusiooniprotsessi kiirendamiseks kasutati soolalahust. Sooladest puhastatud vee kasutamisel võtaks protsess rohkem aega.
  5. Nelja päeva pärast toimus prismade pildistamine.
  6. Töötlemata prismal olid selgelt näha värvi hävinemise jäljed ja pinnale tunginud soola kihid. Immutusainega Granit-28Cure töödeldud prisma pind on ühevärviline ja ilma soola jälgedeta. Töötlemata näidisega võrreldes on värvitoon küllastunum. Prisma alumise osa tumedaks tõmbumine on seotud musta pigmendi difusiooniga, kuna katsetusteks kasutati mitte veekindlat fassaadivärvi, vaid siseruumide värvimiseks mõeldud värvi.